Posted on

MongoDB چیست؟

mongoDB

MongoDB پایگاه داده چند پلت فرمی و سند گرا است ، عملکرد و در دسترس بودن بالا و مقیاس پذیری آسان از امتیازات آن است. MongoDB در رابطه با مفهومبیشتر بخوانید…

بیشتر بخوانید...

Posted on نوشتن کامنت

Expressjs چیست؟

expressjs

در این مقاله سعی کرده ام درباره Expressjs توضیحات کوتاهی برای شناخت اولیه بدهم. همچنین درباره اجزای به کار رفته در آن مانند Pug و MongoDB نیز اشاره کرده ام.

بیشتر بخوانید...