Posted on

اصول طراحی فلت

flat-design

چه چیزی باعث فلت شدن یک سایت می شود؟ پنج ویژگی بسیار متمایز وجود دارد. در اینجا با نگاهی به هر یک، به معرفی مفهوم طراحی “تقریبا” مسطح می پردازیم…

بیشتر بخوانید...