Posted on

مقایسه Node.js و Python

node.js

در ابتدای مقایسه Node.js و پایتون، انتخاب زبان برنامه نویسی برای یک پروژه یکی از مسائل اصلی است که هر پروژه قبل از شروع باید حل شود. زبان برنامه نویسیبیشتر بخوانید…

بیشتر بخوانید...

Posted on

EJS چیست؟

ESJ

(EJS (Embedded JavaScript templating “E” در EJS مخفف چیست؟ “Embedded ؟” می تواند باشد. یا “Effective “، “Elegant” یا فقط “Easy” چطور؟ EJS یک زبان قالب ساده است که بهبیشتر بخوانید…

بیشتر بخوانید...

Posted on

MVC چیست؟

mvc

Model View Controller یا MVC یک الگوی معماری است که برنامه را به سه بخش اصلی منطقی تقسیم می کند: مدل، نما، و کنترل کننده. هر یک از این اجزاءبیشتر بخوانید…

بیشتر بخوانید...

Posted on

MongoDB چیست؟

mongoDB

MongoDB پایگاه داده چند پلت فرمی و سند گرا است ، عملکرد و در دسترس بودن بالا و مقیاس پذیری آسان از امتیازات آن است. MongoDB در رابطه با مفهومبیشتر بخوانید…

بیشتر بخوانید...

Posted on نوشتن کامنت

Expressjs چیست؟

expressjs

در این مقاله سعی کرده ام درباره Expressjs توضیحات کوتاهی برای شناخت اولیه بدهم. همچنین درباره اجزای به کار رفته در آن مانند Pug و MongoDB نیز اشاره کرده ام.

بیشتر بخوانید...