Posted on نوشتن کامنت

استفاده از میکرو انیمیشن در طراحی

microAnimation

میکرو انیمیشن ها کوچک هستند، ترجیحا انیمیشن های عملکردی هستند که کاربر را با ارائه بازخورد بصری و نمایش تغییرات به روشنی پشتیبانی می کنند…

بیشتر بخوانید...