Posted on

طراحی فلت و رنگ ها

flat-design-colors

در طراحی فلت و رنگ ها، طراح با طیف وسیعی از رنگ های مختلف کار می کند، اما اغلب طراحان آن رنگ هایی را انتخاب می کنند که جسورانه وبیشتر بخوانید…

بیشتر بخوانید...

Posted on

اصول طراحی فلت

flat-design

چه چیزی باعث فلت شدن یک سایت می شود؟ پنج ویژگی بسیار متمایز وجود دارد. در اینجا با نگاهی به هر یک، به معرفی مفهوم طراحی “تقریبا” مسطح می پردازیم…

بیشتر بخوانید...