Posted on

طراحی فلت و رنگ ها

flat-design-colors

در طراحی فلت و رنگ ها، طراح با طیف وسیعی از رنگ های مختلف کار می کند، اما اغلب طراحان آن رنگ هایی را انتخاب می کنند که جسورانه وبیشتر بخوانید…

بیشتر بخوانید...

Posted on

چگونگی ترکیب رنگ ها

combine-colors

در این پست ضمن معرفی تئوری رنگ، روش های ترکیب رنگ ها و ابزارهایش را که شما به عنوان طراح می توانید با کمک آن ها طرح های لذت بخشبیشتر بخوانید…

بیشتر بخوانید...