Posted on

Node.Js در مقابل PHP: نبرد برتری و بقا

node-vs-php

اکثر CMS های محبوب به شدت بر رویPHP برای انجام تبادلات سرور متکی هستند، اما با ظهور چارچوب Node.js دوستان به رقبا تبدیل شدند.

بیشتر بخوانید...

Posted on

مقایسه Node.js و Python

node.js

در ابتدای مقایسه Node.js و پایتون، انتخاب زبان برنامه نویسی برای یک پروژه یکی از مسائل اصلی است که هر پروژه قبل از شروع باید حل شود. زبان برنامه نویسیبیشتر بخوانید…

بیشتر بخوانید...

Posted on

MVC چیست؟

mvc

Model View Controller یا MVC یک الگوی معماری است که برنامه را به سه بخش اصلی منطقی تقسیم می کند: مدل، نما، و کنترل کننده. هر یک از این اجزاءبیشتر بخوانید…

بیشتر بخوانید...

Posted on نوشتن کامنت

Expressjs چیست؟

expressjs

در این مقاله سعی کرده ام درباره Expressjs توضیحات کوتاهی برای شناخت اولیه بدهم. همچنین درباره اجزای به کار رفته در آن مانند Pug و MongoDB نیز اشاره کرده ام.

بیشتر بخوانید...

Posted on

تفاوت front-end و back-end

frontend-backend

دو اصطلاح که در وب بسیاربه کار برده می شوند عبارتند از: front-end و back-end. این می توانند کمی گیج کننده باشند زیرا تفاوت بین front-end و back-end همیشه کاملابیشتر بخوانید…

بیشتر بخوانید...