Posted on

معرفی افزونه CSS Peek در VSCode

CSS Peek

vscode دارای افزونه ای است به نام css peek با کمک آن می توانید در هنگام برنامه نویسی بدون رفتن به tab مربوط به css ، فقط با قرار گرفتن بر روی نام کلاس، محتوای آن را ببینید. این امر باعث می شود تا برنامه نویس و طراح سایت بتواند تمرکز بیشتری بر روی کدهای طراحی داشته باشد و کل مجموعه کدهای مورد نظرش را بر روی یک صفحه از ویرایشگر کد مشاهده نماید. خوشبختانه ویرایشگر کد visual studio code امکانات گسترده ای است که به صورت مدام به آن افزوده می گردد.

vscode CSS Peek
css vscode css peek

css peek را می توانید از اینجا دانلود و یا استفاده کنید.

پست های اخیر: