سایت شخصی امید لک

اینجا سایت شخصی امید لک است، برنامه‌نویس فول استک.

درباره گرایش های برنامه‌نویسی‌ام، تکنولوژی های مدرن فرانت اند و بک اند.

دوره های آموزشی مقالات آموزشی پادکست های آموزشی  

خرید بر اساس دسته

تازه در